Händelserna i Bryssel 22 mars 2016

Vi följer för närvarande händelseutvecklingen i Bryssel och har tät kontakt med flygbolagen. Vi hänvisar de resenärer, som påverkas av händelserna, att kontakta oss på…